Tuyển tập những sáng tác và bài viết đặc sắc của những tác giả tên tuổi, đa dạng đề tài và nhiều bản sắc riêng...
Với nhiều sáng tác và bài viết của nhiều tác giả tên tuổi. Đặc biệt, phần chuyên đề “Tưởng nhớ Nhà thơ Kim Tuấn” với nhiều tư liệu quý về tác phẩm và tác giả được biên soạn và tổng hợp khá toàn diện, như một nhắc nhớ của chúng ta, ghi dấu 10 năm ngày ông đi xa…  
Văn Tuyển 3 với sự góp mặt của: Trần Áng Sơn, Cao Thoại Châu, Nguyên Quân, Lữ Thị Mai, Nguyễn Lương Vỵ,  Lê Vĩnh Thái, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Joseph Huỳnh Văn, Ngô Khắc Tài, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Hoàng Đức… Và Chuyên đề Tưởng nhớ Lê Xuân Tiến.
Với sự góp mặt của: Nguyễn Lệ Uyên, Chu Ngạn Thư, Bích Ngân, Viêm Tịnh, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Miên Thảo, Mang Viên Long, Kim Tuấn, Đoàn Thạch Biền…
Tuyển tập Văn Tuyển số đầu tiên với các tác giả Tiến Đạt, Nguyễn Một, Phan Hồn Nhiên, Phù Hư, Cù An Hưng, Triệu Từ Truyền, Lê Vũ... cùng với chuyên đề của số này về Nghệ thuật tản văn.
 
Tuyển tập những sáng tác và bài viết đặc sắc của những tác giả tên tuổi, đa dạng đề tài và nhiều bản sắc riêng...

Chủ truong: Nguyễn Liên Châu
Mọi thư từ, bài viết xin gửi về vantuyensaigon@yahoo.com
Copyright @ vantuyensaigon.net