Thơ NGÔ ĐÌNH HẢI (2)

Bữa kia - Trời nắng - Em một bước / Vào thẳng người tôi - Không hỏi han / Bữa nọ - Mưa dầm - Lo áo ướt / Đi để thân tôi - Chấm - Xuống hàng!... (Ngô Đình Hải)

MỜI RƯỢU

 

Thí dụ như em cởi áo

mà bắt tôi quay mặt đi

khác nào mời tôi uống rượu

mà không dám rót đầy ly...

 

 

NHẬT TỤNG

 

Rì rầm phổ độ

ta nửa chúng sinh

theo em một bước

u... u... minh... minh...

 

 

NGÀY RẰM

 

Cái hôn khờ nhất

từ dạo mười lăm

đâu hay em cất

chay tịnh ngày rằm...

 

 

MỘT BỮA

 

Bữa kia - Trời nắng - Em một bước

Vào thẳng người tôi - Không hỏi han

Bữa nọ - Mưa dầm - Lo áo ướt

Đi để thân tôi - Chấm - Xuống hàng!

 

 

Ở NHỜ…

 

Tôi từ ở trọ đời tôi

Mới hay cái chỗ này chơi miệt mài

Mười sáu tuổi đã gái trai

Đã say khói thuốc - đã lai rai buồn

Chắc là phải chịu... ở luôn!

 

 

TÔI VÀ EM…

 

Chỉ cần

Em

thấy dễ ưa

là tôi

cầm lấy đời

đưa

Em liền

không cần

biết

tỉnh hay điên

đời tôi

mà có

cầm

liền

đưa Em

 

 

HỘT SEN

 

Em giấu

trong áo bà ba

hai hột

sen nõn

khó mà... với tay!

lâu

không thấy về

chốn này

hỏi ra

sen đã

nở đầy... một ao!

 

                    NGÔ ĐÌNH HẢI

 

Các tin đã đăng:
Tuyển tập những sáng tác và bài viết đặc sắc của những tác giả tên tuổi, đa dạng đề tài và nhiều bản sắc riêng...

Chủ truong: Nguyễn Liên Châu
Mọi thư từ, bài viết xin gửi về vantuyensaigon@yahoo.com
Copyright @ vantuyensaigon.net